3 พ.ค.2565 นสพ.ประชาชน ได้รายงานข่าวความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามํ้าโขง หรือ สะพานมิดตะพาบแห่งที่ 5 ปากซัน-บึงกาฬ เฉพาะในส่วนการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จไปแล้ว 32%

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยกับลาว แห่งที่ 5 ได้เริ่มต้นสำรวจมาแต่ปี 2554
เชิงสะพานฝั่งไทยอยู่ที่บ้านดอนยม ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ส่วนฝั่งลาวคือ บ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ

สำหรับเงินลงทุนโครงการอยู่ที่ 3,640 ล้านบาท หรือประมาณ 9.75 แสนล้านกีบ แยกเป็น ค่าก่อสร้างถนน 890 ล้านบาท โดยการก่อสร้างเริ่มขึ้นปี 2562

แขวงบอลิคำไซ ก่อตั้งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2526 มีการแยกเมืองปากซัน เมืองท่าพระบาท เมืองบริคัน จากแขวงเวียงจันทน์

แยกเมืองปากกระดิง เมืองคำเกิด จากแขวงคำม่วน มารวมกันแล้วตั้งเป็นแขวงใหม่

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *