ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ທົ່ວປະເທດ

  • ແອັດຊັງທໍາມະດາ : +1.100 ກີບ ຕໍ່ ລິດ
  • ແອັດຊັງພິເສດ: +910 ກີບ ຕໍ່ ລິດ
  • ກາຊວນ: +930 ກີບ ຕໍ່ ລິດ

ລາຄາໃໝ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ແອັດຊັງທໍາມະດາ : 18.060 ກີບ ຕໍ່ ລິດ
  • ແອັດຊັງພິເສດ: 20.610 ກີບ ຕໍ່ ລິດ
  • ກາຊວນ: 18.000 ກີບ ຕໍ່ ລິດ

ເລີ່ມ ປະຕິບັດ ເວລາ 6:00 ວັນທີ 30 ເມສາ 2022

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *