ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 147 /ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງວັນທີ26 ເມສາ 2022 ຄື: 

ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານໃນການເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ; ກຳນົດການເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ (Fuly Opened) ເລີ່ມວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ. 

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *