สำหรับผม อเสวนา จะ พาลานัง หมายถึงการไม่คบคนพาล คือคนโง่ ไม่มีปัญญาคิดเข้าใจเหตุผล แล้วรู้สึก มี 3 ประเภท

1 พาโล คนโง่

2 พาโลโข โง่มาก

3 อติพาโลโข โง่มากสุด

นี่คือคนพาลที่พระพุทธเจ้าตรัส คนโง่ประเภทที่หนึ่ง คบกับเราเห็นแก่ได้ คือได้แต่ของ จากเราไป ไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งใจอะไรเลย ได้ของไปก็ดีใจเมื่อตอนได้รับของแค่นั่น คนประเภทนี้ เป็นประเภทสัตว์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์ จิตเป็นเดรัจฉาน.

คนประเภทที้2 เป็นคนเห็นแก่ได้อย่างเดียว มีความตระหนี่ มาก ตระหนี่น้อย โลภมาก โลภน้อย รู้จักยังเชิงดู ถ้าหลอกได้ก็ทำทันที คนประเภทนี้ มีรูปร่างเป็นมนุษย์ จิตเป็นเปรต.

ประเภทที่3 อติพาโลโข โง่มากสุด มีความอิจฉา ฤษยา เคียดแค้น พยาบาท คนประเภทนี้ มีร่างเป็นมนุษย์ แต่จิตเป็นสัตว์นรก ประเภทสัตว์ที่2และสามนี้ คิดดูสิ ถ้าคบไป เราช่วยมันไม่ได้แล้ว แถมยังดึงเราไปเป็นเปรต นรกกับมันอีก นี่คือการไม่คบคนพาล ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้.

เหตุผลเท่านี้อ่านแล้วคิดเข้าใจได้ไหม?

ไม่ต้องถามหาคัมภีร์มาอ้างอิ่งหรอก อ่านแล้วใช้สมองเราคิดดู ว่าเหตุผลแบบนี้ ใจเรารับได้มั้ย?

พระพุทธเจ้า ตรัสไว้มาสองพันกว่าปีแล้ว ว่า

อย่าปลงเชื่อ เพราะคัมภีร์ อย่าเชื่อเพราะเป็นครู

ได้ยินเขาบอก เอาเหตุผลนั่นมาคิด อ่านแล้วเอาเหตุผลไปคิด อย่าเชื่อ อย่าสาธุ เพราะเขาบอกว่า

เป็นนี่คือคำพระพุทธเจ้า จงใช้สมองคิด ๆๆๆๆๆ อย่าเชื่อ!

Cr: พระสมณโคดม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *