วานนี้ (4 เม.ย.) นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด ขณะนี้ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนผู้เสียชีวิต (4 เม.ย.) มี 97 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 และมีเด็กเสียชีวิต 2 ราย อายุ 4 เดือน และ 10 กว่าปี

ทั้งนี้ โควิดเริ่มแพร่ในกลุ่มเด็กเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งเด็กอายุ 0-4 ปี ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ ในระลอกโอมิครอนพบเสียชีวิตแล้ว 27 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว จึงขอผู้ปกครองเฝ้าระวัง-สังเกตอาการเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยผิดปกติ หรือคนในบ้านป่วยโควิดหรือเสี่ยงสูง ต้องรีบพาเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว

โดยพบว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-6 เดือน มีความเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 5-12 ปี การเสียชีวิตค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะระลอกโอมิครอนนี้มีเพียง 3 ราย หรืออัตราตายน้อยกว่า 0.01% ดังนั้น กลุ่มเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป การรับวัคซีนจะช่วยป้องกันการป่วยหนักได้อย่างดี

นพ.จักรรัฐ กล่าวต่อว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการระบาดในช่วงสงกรานต์ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะอาการหนัก 3 กลุ่ม คือ 1)ผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยออกนอกบ้านหรือกลุ่มติดเตียง ส่วนใหญ่รับเชื้อจากผู้ดูแล ญาติ ผู้มาเยี่ยม 2)กลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสังสรรค์ รวมกลุ่ม หรือไปสถานที่แออัด

และ 3)เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จึงต้องย้ำกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยทำงานให้ระมัดระวัง เพราะเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อสูงและอาจนำไปแพร่ให้กับ 3 กลุ่มเสี่ยงนี้ได้

Cr: เรื่องเด่นออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *