ປະກາດຊອກຫາ ພະນັກງານ ຢັກຢອກດງິນບໍລິສັດໄປ 70 ລ້ານກວ່າກີບ

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *