ແຂວງຫົວພັັນ ແຈ້ງການ

ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນັບແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *