ປະທານ 15:30-16:00 ວັນທີ 27.3.2022.ພາຍຸເຂົ້າຫນັກ ຫຼາຍເຂດ ຂອງນະຄອນ ປາກເຊ. ສ້າງຄວາມດສຍຫາຍໜັກ. ແວ່ນຮ້ານແຕກຫລັງຄາກະຫລຸ.ໄຟ້າດັບ.ທັງຝົນທັງລົມຫມາກເຫັບຕົກແຮງເປັນຕາຢ້ານ.ບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນປຽກເມີດ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *