ແຈ້ງການ:ແຈ້ງຂໍ້ມູນການເກັບຄືນຜະລິດຕະພັນໄສ້ກອກ(Smoky hotdog) ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຣິດ(Rit) ແລະ ໄສ້ກອກ (Smoky Chicken footlong sausages) ບໍ່ມີຊື່ເຄື່ຶອງໝາຍການຄ້າ ຜະລິດຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ

.

.

ແຈ້ງການ: ແຈ້ງຂໍ້ມູນການເກັບຄືນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Similac, Alimetum ແລະ Elecare, ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Abbott Nutrition’s sturgis, MI ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *