ເມືອງໄຊທານີ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຮ້ານອາຫານ 10 ຮ້ານ ໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *