ແຈ້ງການ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *