ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2022, ຢູ່ເຮືອນຮັບແຂກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ມີພິທີລົງນາມສັນຍາຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໂຄງການສ້າງສູນບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ແຮງງານແບບທັນສະໄໝ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ວິຈິດ ສິນດາວົງ ປະທານ ບໍລິສັດ ເຄເອັມ ໄອທີ ອິນເວສເມັນ ຈໍາກັດ, ໂດຍມີທ່ານນາງ ໃບຄໍາ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ວິຈິດ ສິນດາວົງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໂຄງການນີ້, ນອນໃນຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງການແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກ ງານການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການດ້ານແຮງງານ ດ້ວຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ທັນ ສະໄໝ ມີລັກສະນະຄົບວົງຈອນ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ: ການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຕິດ ຕາມລະບົບເງິນເດືອນ ແລະ ການເສຍອາກອນຂອງແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ພາຍ ຫລັງເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້,.

ບໍລິສັດພວກເຮົາຈະໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການໃຫ້ຄົບຊຸດ, ຈັດເຝິກອົບຮົມການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ, ຊຶ່ງຄາດໝາຍແມ່ນຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນເມສາ 2022, ເລັ່ງປະສານງານກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ຂະແໜງແຮງງານກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022, ໂດຍກຳນົດເອົາ 4 ແຂວງໃຫຍ່ເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍພາຍໃນປີ 2022 ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໄປສ່ແຂວງອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມແຜນການວາງໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ.

ທ່ານ ໄທ ແສງອາລຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ໂດຍສະເພາະຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ບົນຫລັກການເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ, ມືອາຊີບ ແລະ ຍືນຍົງ.

ການຂຶ້ນທະບຽນແຮງານ ກໍເພື່ອໃຫ້ເກັບກໍາໄດ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ຈໍານວນທັງໝົດຂອງແຮງງານ, ການມີສັນຍາແຮງງານ, ມີການລາຍງານລະດັບເງິນເດືອນ ຫລື ລາຍຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການເສຍພັນທະຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍກໍານົດໄວ້, ພ້ອມທັງສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຮງງານໄດ້ ເຊັ່ນ: ການ ເຂົ້າ-ອອກວຽກ, ການປະກອບອາຊີບໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ, ການຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານ, ການສະໝັກງານ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາວ່າງງານ, ການ ຂາດແຄນແຮງງານ ແລະ ການຄາດຄະເນ ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃນແຕ່ສາຂາອາຊີບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຂ່າວສານຮສສ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *