ບໍ່ແກ້ວ: ວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ນີ້ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວກວດຢຶດ ຢາ ບ້ າ ໄດ້ 11.920.000 ເມັດ ນໍ້າໜັກ 1.280 ກິໂລກຣາມ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຢຶດຢາ ບ້ າ ໄດ້ 45 ເປົາ 5.960 ມັດ ເທົາກັບ 11.920.000 ເມັດ ໃນວັນທີ 17/3/2022.

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບອີກຄັ້ງ ທາງຊ່ອງຂ່າວ ປກສ

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *