Royal Thai Embassy, Vientiane ໄດ້ປະກາດແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງສະຖານທູດ ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ມີຂະບວນການຕົວະຍົວະຄົນໄທ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ປະເທດລາວ ໂດຍການຮັບສະໝັກເທິງສື່ອອນລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊັກຊວນຈາກນາຍໜ້າທີ່ເປັນຄົນໄທ ໂດຍອ້າງວ່າມີລາຍຮັບ ແລະ ຄ່າຕອບແທນສູງ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເມື່ອໄປຮອດ ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຊັນສັນຍາທີ່ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ເຮັດຕາມກໍຈະຖືກຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ຈຳກັດອິດສະຫຼະພາບ ຫຼື ຖືກກັກຂັງ, ຍຶດເອກະສານປະຈຳຕົວ ໄປຈົນເຖິງການຂາຍຕໍ່ໃຫ້ນາຍຈ້າງຄົນອື່ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານທູດໄທ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງຄົນໄທ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເບິ່ງຂໍຶມູນຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ເພາະທ່ານອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຫຼອກລວງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ທີ່ມາ: https://bit.ly/3JkQp16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *