ແຈ້ງຜູ້ເດີນທາງ ເຂດພູເກົ້າຫລັກ ກາສີ -ເມືອງນານ ເສັ້ນທາງ ໄປບໍ່ໄດ້ ຝົນຕົກ ພູເຈືອນຕັນທາງ ເວລາ4ໂມງແລງ ທີ15/3/2022 ຄວນລິກເວັ້ນເສັນທາງນີ້

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *