ແຈ້ງການປັບປຸງລາຄາຄ່າຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທັງສາຍໃຕ້ ແລະ ສາຍເຫນືອ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ເລີ້ມປະຕິບັດນໍາໃຊ້ ວັນທີ 05/03/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *