ເຫດ: ລົດພ່ວງຕໍາກັບ ລົດເມ ທາງເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເວລາປະມານ 17:30 ວັນທີ 4 ມີນາ 2022. ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ ມີຜູ້ບາດເຈັບໜັກ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງຄົນ.

#ຂໍໃຫ້ປອດໄພ

ລາຍງານໂດຍ: ພັດຊາ ເທບວົງສາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *