ແຈ້ງການ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ ເວລາ 6:00 ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022.

ແອັດຊັງພິເສດເພີ່ມ +740, ແອັດຊັງທໍາມະດາ +670 ແລະ ກາຊວນເພີ່ມ +420

ລາຄາໃໝ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ແອັດຊັງພິເສດເພີ່ມ 16.930, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 14.950 ແລະ ກາຊວນເພີ່ມ 12.930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *