ນັບແຕ່ລັດຖະບານເລີ່ມທົດລອງເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໄລຍະທີ 1, ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ມີ 4 ບໍລິສັດນໍານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ

ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດ 84 ຄົນ, ໃນນີ້ ຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ.ເກົາຫລີ, ນອກຈາກນັ້ນ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຟິລິບປິນ, ໂຮນລັງ, ໄທ, ຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ຄົນລາວທີ່ໄປອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທັງ 84 ຄົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລາວເຊັບ ( Lao Safe ) ກໍຄື ການປະຕິບັດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າມາລາວຕາມທີ່ລັດຖະບານລາວກໍານົດ ເປັນຕົ້ນ:

ການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ 72 ຊົ່ວໂມງ, ເມື່ອເຂົ້າມາລາວຕ້ອງລໍຖ້າຜົນກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊີ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ພາຍໃນ 40 ໂຮງແຮມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການທີ່ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ຜ່ານການທົດລອງເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະ 1 ເດືອນກວ່າຜ່ານມານີ້ ເຖີງວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ 84 ຄົນ ແຕ່ນີ້ຖືເປັນສັນຍານທີ່ດີທີ່ບົ່ງບອກວ່າໃຫ້ຮູ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຍັງຕ້ອງການເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່.

ສ່ວນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພົບແມ່ນບັນຫາການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ນໍານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຊີ່ງເບື້ອງຕົ້ນກໍານົດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມເປັນ 48 ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເສຍເວລາ ແລະ ມີການຈົ່ມວ່າເລັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ຫລາຍກວ່າ 100 ທີ່ຈອງລາຍການມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຍົກເລີກການຈອງ ຍ້ອນລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫລີ ເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍການໃຫ້ກັກຕົວ 10 ວັນ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍົກເລີກການມາທ່ອງທ່ຽວລາວເພາະບໍ່ຢາກເສຍເວລາກັກຕົວເວລາກັບບ້ານ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພຽງໄລຍະ 3 ເດືອນ ຄື: ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນມີນາ ໂດຍໄດ້ຕ້ອນຮັບຫລາຍກວ່າ 6 ໝື່ນຄົນ, ແຕ່ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນທັນວາ ບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດອີກ ຍ້ອນລາວເຮົາປະສົບກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສໍາລັບປີ 2022 ນີ້, ຖ້າຫາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັບມື້ຫລຸດລົງ ຫລື ບໍ່ມີສະພາບການຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ເກີດຂຶ້ນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວາງຄາດໝາຍຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 3 ແສນຄົນ, ໃນນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະມາຫລາຍແມ່ນໄລຍະທ້າຍປີ ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະລະດູການທ່ອງທ່ຽວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *