ພົນລະເມືອງດີ ຈົກເວິນໝົດຖົງ ໄຖ່ຊີວິດ ລີງ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ.

.

.

.

.

ຄລິບ 1

ຄລິບ 2

ຄລິບ 3

ຂໍຂອບໃຈພົນລະເມືອງດີ ແລະ ຂໍໃຫ້ລີງປອດໄພເຊັ່ນກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *