ສະພາບໂຄວິດ-19 ລາຍງານຕົວເລກ ທີ່ມີການກວດ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ (ບໍ່ລວມຕົວເລກທີ່ປະຊາຊົນກວດເອງປົວເອງ)

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 329, ປົວດີ 570 ແລະ ເສຍຊີວິດ 3

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ລາຍງານຈາກແຂວງຕ່າງໆ

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *