ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 26/01/22; ໃນວັນທີ 25/1/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3556 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 579 ຄົນ; ຊື່ງມີດ່ັງລຸ່ມນີ້:

+ ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 579 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

+ ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 570 ; ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ

– ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 8 (ນະຄອນຫລວງ 7; ບໍລິຄຳໄຊ 01)
ດ່ັງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *