ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປິດດ່ານສາກົນ ແລະດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຊົ່ວຄາວຂອງຝ່າຍຈີນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *