ຂໍ້ຄວາມຈາກ ນັກສໍາຫຼວດຖໍ້າ ທ່ານ ບຸນ ປັນຍາວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ

“ເມຶອງເຟຶອງແຂວງວຽງຈັນ ອາດເປັນເສັ້ນທາງການ ທ່ທ່ ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງໃຫມ່ຂອງລາວ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຄືມາໃຫ້ຖຶກທີ່ແລະຖຶກເວລາສ່ວນທີ່ເຫລຶອຄືທຳມະຊາດລ້ວນໆ

ຂໍຂອບໃຈເຈົ້າຖີ່ນແລະເຈົ້າແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມາຮ່ວມເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ແລະມີຄວາມພາກພູມໃຈສຸດໆໆໆທີ່ໄດ້ເອົາພາບອັນມະຫັດສະຈັນໃນຖ້ຳແຫ່ງນີ້ອອກມາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສັງຄົມກໍ່ຄືຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະຮັ່ງມີຂອງ ສປປລາວ ຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍສະຫງວນຊື່ແລະສະຖານທີ່ນີ້ໄວ້ກ່ອນເພາະຍັງມີຫລາຍຢ່າງຍັງມີຄວາມຫຍຸງຢາກໃນການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມບໍ່ສະດວກຕ່າງໆ.

ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫລາຍເພາະເປັນຖ້ຳໃຫມ່ມີຫີນຍ້ອຍຄ້າຍໆກັບນ້ຳກ້ອນ 💪🙂💖 ແຕ່ທາງດ້ານໃນຖ້ຳບໍ່ໄດ້ຫນາວຄືຫລາຍໆຄົນຄິດ, ອາກາດປົກະຕິຄືຖ້ຳທົ່ວໄປ

ຖ້າບໍ່ມີການວາງແຜ່ນແລະຈັດສັນສະຖານທີ່ໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະສົມແລະປອດໄພຕໍ່ຄົນ,ທຳມະຊາດ ຄວາມມະຫັດສະຈັນດັ່ງກ່າວອາດສູນຫາຍໄປໃນທິບຕາ💪🙂💖 ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມສ່ວນຕົວຢາກຊັກຊວນໃຫ້ນັກເດີນທາງທຸກຄົນແລະບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດຂໍໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ,ມີຄວາມຮັບຜິດຕໍ່ທຳມະຊາດແລະສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມນຳກັນເພຶ່ອຄວາມສະອາດຈົບງາມແລະຢຶນຍົງໄປພ້ອມໆກັນ.

➡️ຄວາມຫມາຍສັ້ນໆຂອງການ ທ່ອງທ່ຽວ Eco tour ຫລື ທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນຄື🚮👣👣ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົານຳເຂົ້າໄປໃນປ່າໃຫ້ນຳເອົາອອກມາໃຫ້ຫມົດຈົ່ງໄວ້ເບຶ້ອງຫລັງຂອງເຮົານັ້ນຄືຮອຍເກີບຫລືສັບບ້ານໆຄືຮອຍຕີນຂອງພວກເຮົານັ້ນເອງ👣👣🚮🚮

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

ພາບໂດຍ: Boun Panyavong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *