ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 24/01/22; ໃນວັນທີ 23/1/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 2336 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 340ຄົນ; ຊື່ງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

+ ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 340 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ (ໝາຍເຫດອາດມີການປັບຕົວເລກກ່ອນຖະແຫລງຂ່າວ ເພາະຕົວເລກຊ່ວງ ກ່ອນ 7.30 ໂມງ; ອາດບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນນຳແຂວງ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ)

+ ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 331 ; ເສຍຊີວິດ 01 ຄົນ?? (ສົມທົບກັບກົມປີ່ນປົວຕື່ມ)

– ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 09 (ສະໜາມບິນວັດໄຕ)

ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *