ຂັ້ນຕອນລະອຽດ ການປະກອບເອກະສານ ຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022 ວ່າມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕ້ອງກະກຽມ ເອກະສານຫຍັງແດ່ນັ້ນ ກົດອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *