ລາຄາ ບໍ່ທໍາມະດາເດີ! ຢາປົວໂຄວິດ … ເລີ່ມຕົ້ນ 4 ແສນ, ບາງບ່ອນແພງກວ່ານີ້. ສະເລ່ຍ ຖືກເມັດລະ 10.000 ກີບ. ກັບ 1 ມື 40 ເມັດ.

ວິທີກິນ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *