29/12/2021

ໃນຄືນຂ້ອນແຈ້ງຂອງວັນທີ 29/12/2021ໄດ້ເກີດເຫດຕົ້ນໄມ້ທີີຕາຍຢືນຕົ້ນມາຫລາຍປີຫັກລົ້ມທັບສາຍໄຟຢູ່ ເຂດບ້ານໂຊກອຳນວຍ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

.

ແຮງຂອງຕົ້ນໄມ້ເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າ ສາຍໄຟຟ້າຫັກລົ້ມລົງໃສ່ເສັ້ນທາງ ປະຈຸບັນຊາວບ້ານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະທຽວທາາງເສັ້ນຮ່ອມສຳນັກບ້ານ ໄດ້ ຈົນກ່ວາທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະລົງມາແກ້ໄຂສ້ອມແປງຄືນໃໝ່

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *