ປີໃຫມ່ສາກົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫ້າມເຕົ້າໂຮມຊຸມແຊວສັງສັນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທຸກຮູບແບບ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *