มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

– ระงับการลงทะเบียน
Test & Go และ Sandbox ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ส่วน Phuket Sandbox และการเข้ามาแบบกักตัว
ยังสามารถลงทะเบียนเข้ามาได้ปกติ

– ผู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้ามาต้องใช้มาตรการเดิม
แต่เพิ่มการตรวจหาเชื้อ RT-PCR 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2 รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
ทั้งระบบ Test & Go และ Sandbox
เพิ่มมาตรการกำกับติดตามอาการ การเข้าพักในพื้นที่
การตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ให้ได้ 100%

เน้นย้ำให้ผู้เดินทาง
ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *