ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລື່ອງ: ການນໍາໃຊ້ພາຫະນະລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ (ປ້າຍລັດບໍລິຫານ) ທີ່ອາດີດການນໍາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ ເພື່ອມາແຈ້ງເສຍພາສີ ແລະ ຫັນສິດນໍາໃຊ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *