ແຈ້ງການ ໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ວາງຂາຍສິນຄ້າຊະຊາຍ ແລະ

ຂາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ

ພ້ອມທັງກະຕ່າຂອງຂວັນຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *