ແຈ້ງການ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ລົດຕິດທີ່ດ່ານບໍ່ເຕ່ນ.

ຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີລົດຂົນສົ່ງຂ້າມດ່ານາກລາວໄປຫາຈີນ ປະມານ 350 ຄັນ/ວັນ, ແຕ່ຝ່າຍຈີນຮັບເຂົາປະເທດ 150 ຄັນ/ວັນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດຄ້າງຢູ່ດາານຈໍານວນຫຼາຍ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດອ່ານຕາມແຈ້ງການ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *