ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ການເລກທີ1401, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ, ວ່າດ້ວຍການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ສຳລັບການກະຕຸ້ນ ຫລືເຂັມທີ (3)ໃຫ້ປະຊາກອນທົ່ວໄປທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວສີຂຽວ ແລະບັນດາແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *