ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກຂໍ້ຕົກລົງກຽມແຜນເປີດປະເທດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *