🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

รวม 3,525 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,448 ราย

ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 55 ราย

ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 รายผู้ป่วยสะสม 2,119,903 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ผู้ป่วยสะสม 2,119,903 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 6,109 ราย

หายป่วยสะสม 2,033,948 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,395 ราย

เสียชีวิต 31 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *