ດ່ວນ! ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ເລກທີ 638/ນຍ ລົງວັນທີ 1 ທັນວາ 2021 ວ່າດ້ວຍ: ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປະຈໍາຊາດ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *