ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2021: ປົວດີ 595 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.425 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດເພີ່ມ 576 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 107 ຄົນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 87 ຄົນ,ແຂວງຈໍາປາສັກ 81 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 76 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 65 ຄົນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 60 ຄົນ ແຂວງວຽງຈັນ 50 ຄົນ.

ແຂວງອື່ນໆ ກວດຂ້າງລຸ່ມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *