ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 5254/ກປທ ໂດຍມີເນື້ອໃນ ລົງວິໄນ ທະຫານ ຊັ້ນພັນໂທ.

ການລົງວິໄນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜັກ ເພາະໄດ້ປົດການເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໃຫ້ອອກຈາກກ້ອນກໍາລັງທັນທີ. ເຊິ່ງຄວາມຜິດຂອງ ທະຫານ ພັນໂທ ຜູ້ນີ້ ແມ່ນການໃຊ້ ອໍານາດໜ້າທີ່ ບໍ່ຊອບທໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ ປະຊາຊົນ ຂ້າງຄຽງ ໂດຍການ ລ້ອມຮົວຕັນທາງ

ການກະທໍາດັ່ງກ່າວຖືວ່າ ຄັດກັບຈັນຍາບັນຂອງກອງທັບ ທີ່ປະຕິຍານຕົນຮັບໃຊ້ຊາດ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຍອມເສຍສະຫະ ເພື່ອປະຊາຊົນ.

ລາຍລະອຽດ ດັ່ງແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *