ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 08/11/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 7107 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 3025 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 168, ຈໍາປາສັກ 211, ຫຼວງພະບາງ 1064, ຄໍາມ່ວນ 16.

ກວດພົບເຊື້ອ 1049 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ມີ ຊຸມຊົນ 1046 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 4 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 512 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ 137 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 81 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງອຸດົມໄຊ 14 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຜົ້ງສາລີ 31 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ: 44 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງວຽງຈັນ: 86 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊຍະບູລີ: 12 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 25 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊສົມບູນ 3 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຄໍາມ່ວນ 16 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: 21 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 19 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຈໍາປາສັກ 46 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ)44 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ 21 (ຊຸມຊົນ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *