ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 07/11/21, ໃນວັນທີ 06/11/21, ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6472 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2231 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 284, ຈໍາປາສັກ 257, ຫຼວງພະບາງ 1283, ຄໍາມ່ວນ 263

ກວດພົບເຊື້ອ 1076 ຕົວຢ່າງ (ເສັຍຊີວິດ 01) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 5 ຄົນ ແລະ ພາຍໃນ 1071 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 544 ຄົນ ໃນນີ້ມີ 4 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 540 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ 174 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 51 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

ແຂວງອຸດົມໄຊ 23 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຜົ້ງສາລີ 1 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 51 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງວຽງຈັນ 93 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

ແຂວງໄຊຍະບູລີ 5 ຄົນ ໃນນີ້ມີ 1 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 4 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 10 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ 26 (ຊຸມຊົນ).

ແຂວງສາລະວັນ 8 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 6 ຄົນ (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຈໍາປາສັກ 42 ຄົນ (ຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ 41 ຄົນ (ຊຸມຊົນ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *