ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ 41/ຈນວ, ລົງວັນທີ 05 ພະຈິກ 2021.

ກ່ຽວການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ້ອງ ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *