ດ່ວນທີ່ສຸດວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 7179 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2384 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 385, ຈໍາປາສັກ 314, ຫຼວງພະບາງ 1098, ຄໍາມ່ວນ 149:

ກວດພົບເຊື້ອ 1170 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 3 ຄົນ ແລະ ພາຍໃນ 1167 ຄົນ. ໃນນີ້ມີຄົນເສຍຊີວິດໃໝ່ 3 ຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 1 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫາຍດີໃໝ່ 532 ຄົນ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 591 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ 109 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 18 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງອຸດົມໄຊ 46 (ຊຸມຊົນ).

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 154 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຜົ້ງສາລີ 1 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງວຽງຈັນ 167 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 1 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 2 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊສົມບູນ 5 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຄໍາມ່ວນ 15 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສາລະວັນ 8 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 7 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 5 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຈໍາປາສັກ 27 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ 19 (ຊຸມຊົນ).

ລ່າສຸດຍັງມີຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຮືອນດີ ແລະ ງານສົ່ງສະການຍັງເປັນບ່ອນໜຶ່ງທີ່ມີການແຜ່ເຊື້ອ ຍ້ອນມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍເຕົ້າໂຮມກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ.

ເມື່ອທ່ານໄປຢູ່ບ່ອນສ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອກໍຈະສູງ ເພາະຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ. ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄປບ່ອນສ່ຽງຂໍໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ນຳເຊື້ອມາສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *