ຕຳຫລວດໄທ ຕຳຫລວດພູທອນ ເສລະພູມ ຈັບຊາວລາວ 24ຄົນ ຢູ່ລົດປະຈຳທາງ(ລົດທົວ) ຊາວລາວໄດ້ຈ່າຍເງີນໃຫ້ກັບນາຍຫນ້າໄປຄົນລະ8,000 ບາດເພື່ອຈະເດີນທາງເຂົ້າໄປເຮັດວຽກທີ່ ກຣຸງເທບມະຫານະຄອນ ແຕ່ໄປບໍ່ເຖີງຈຸດຫມາຍ ເພາະເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄທຈັບໄດ້ເສຍກ່ອນ.

ຜູ້ລອດຖືວ່າໂຊກດີໄປແຕ່ຜູ້ບໍ່ລອດເສຍທັງເງີນ ແລະ ຖືກດຳເນີນຄະດີຖືກປັບໄຫມໃສ່ ໂ ທ ດ ອີກ

ເພື່ອປາກເພື່ອທ້ອງການລອງຫາຢູ່ບ້ານເຮົາເບິ່ງດຸໝັ່ນຢູ່ບ້ານບໍ່ອົດຢາກດອກພີ່ນ້ອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *