ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຈ້ງການລະດົມທຶນ (ເປັນວັດຖຸ,ເປັນເງິນ ແລະເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ)ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *