ລາຍງານການກວດໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6602 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2620 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 319, ຈໍາປາສັກ 224, ຫຼວງພະບາງ 893, ຄໍາມ່ວນ 212.

ກວດພົບເຊື້ອ 1062 ຕົວຢ່າງ. ໃນນີ້ມີ ນໍາເຂົ້າ 6 ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 1056 ຄົນ. ປິ່ນປົວດີໃໝ່ 384 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊິວິດໃໝ່ 3 ຄົນ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 520 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງພະບາງ 122 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 53 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງອຸດົມໄຊ 24 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 134 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງວຽງຈັນ 100 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊຍະບູລີ 5 (ນໍາເຂົ້າ)

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ: 13 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ 20 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສາລະວັນ 5 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 20 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຈໍາປາສັກ 27 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 26 (ຊຸມຊົນ), ແລະແຂວງເຊກອງ: 18 (ຊຸມຊົນ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *