ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 5415 / ກງ ລົງວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ເພື່ອກໍານົດອັດຕາເສຍພາສີ ອ່ານດ່ວນ ລົດທຸກຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *