ວັນທີ 01/11/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5415 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2414 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 181, ຈໍາປາສັກ 80, ຫຼວງພະບາງ 576, ຄໍາມ່ວນ 212 ກວດພົບເຊື້ອ 873 ຕົວຢ່າງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຈາກສະຖານນະການປະຈຸບັນແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິເດີ້

.


.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *