🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
รวม 8,452 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,654 ราย
 • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 631 ราย
 • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 1,846,452 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)


———————

 • หายป่วยกลับบ้าน 8,449 ราย
 • หายป่วยสะสม 1,730,871 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,096 ราย


———————

 • เสียชีวิต 57 ราย
 • ▫ ติดเชื้อต่ำหมื่น มา 9 วัน
 • ▪ เสียชีวิต ต่ำร้อย มา 12 วัน
 • #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
 • #ศูนย์ข้อมูลCOVID19
 • #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *