ລາຍງານໃນວັນທີ 23ຕຸລາ2021 ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ 467ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຕິດເຊື້ອນໍາເຂົ້າ 18ຄົນ

ຈາກສະຖານະການປັດຈຸບັນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດຍັງເພີ່ມສູງໃນແຕ່ວັນໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ມີລາຍງານການຕິດເຊື້ອເພີ່ມສູງກວ່າໝູ່

.

ຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວພວກເຮົາປອດໄພຈາກໂຄວິດ ຜ່ານພົ້ນວິກິດນີ້ໄປໄດ້ໂດຍໄວ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *